Vi undervisar online

Vi bryr oss om dig

070-940 01 30

Ring oss för mer information

Mättjänster: Mätrum & CMM

Behöver du hjälp? Vi har kunskapen och tekniken.
Kunskap - Teknik - Maskiner

Vi mäter åt dig!

Läs mer om fördelarna…

Vi har bland annat två CMM koordinatmätmaskiner + ytfinhetsmätare som vi kan erbjuda er mättjänster i.

 

Vi har också kunskapen och erfarenheten med över 30 år av prototypmätning. Både egen produktion internt och externa uppdrag åt företag runt om i Sverige.

Våra mättjänster

Mättjänster - uppmätning av prototyper

Uppmätning av prototyper

Vi har CMM mätmaskiner för att göra professionella mätningar av era prototyper.

Kontakta oss
Mättjänster - utfallsprover

Utfallsprover

Vi levererar tydliga uppmätningsprotokoll kopplade mot era ritningskrav.

Kontakta oss
Mättjänster - Seriematning

Seriemätning

Vi har Wenzel mätprogram för att leverera bästa kvalitet av seriemätning till dig.

Kontakta oss
Mättjänster - kontrollfixturer

Kontrollfixturer

Vi har lång erfarenhet av att ta fram och anpassa kontrollutrustning mot olika krav.

Kontakta oss
Mättjänster - uppmätning av prototyper

Uppmätning/justering av fixturer

Vi har tillgång till mekanisk verkstad där vi bygger och justerar kontrollverktyg & fixturer

Kontakta oss
Mättjänst Mättjänst - önskmål-frågor ritning rör

Önskemål? Fråga oss.

Vad behöver du hjälp med? Vi har kunskapen men också kontakterna.

Kontakta oss
Mättjänster - uppmätning av prototyper

Uppmätning av prototyper

Vi har CMM mätmaskiner för att göra professionella mätningar av era prototyper.

Kontakta oss
Mättjänster - uppmätning av prototyper

Utfallsprover

Vi levererar tydliga uppmätningsprotokoll kopplade mot era ritningskrav.

Kontakta oss
Mättjänster - Seriematning

Seriemätning

Vi har Wenzel mätprogram för att leverera bästa kvalitet av seriemätning till dig.

Kontakta oss
Mättjänster - kontrollfixturer

Kontrollfixturer

Vi har lång erfarenhet av att ta fram och anpassa kontrollutrustning mot olika krav.

Kontakta oss
Mättjänster - uppmätning av prototyper

Uppmätning/justering av fixturer

Vi har tillgång till mekanisk verkstad där vi bygger och justerar kontrollverktyg & fixturer.

Kontakta oss
Mättjänst Mättjänst - önskmål-frågor ritning rör

Önskemål? Fråga oss.

Vad behöver du hjälp med? Vi har kunskap & erfarenhet men också kontakterna.

Kontakta oss

Intresseanmälan

-Anmäl ditt intresse för en eller flera av våra utbildningar så kontaktar vi dig. Denna anmälan är inte bindande.

Jag är intresserad av utbildningen:

Telefon