Vi undervisar online

Vi bryr oss om dig

070-940 01 30

Ring oss för mer information

Ingen panik! Vi fixar ritningen.

Ritningsakuten

Lars Hammare - Ritningsakuten - kontakta oss
Dags att få problemen lösta?
Hjälp är på väg!

- Ritningsakuten rycker ut -

Vi erbjuder hjälp med ritningsgranskning med avseende på referenser och kravsättningar av mekaniska konstruktionsunderlag och ritningar. Stöd för att sätta ut referenser och toleranskrav, tydning av krav på ritningar, medling mellan kund och leverantör mm.

Hör av er om ni har problem.

Intresseanmälan

-Anmäl ditt intresse för en eller flera av våra utbildningar så kontaktar vi dig. Denna anmälan är inte bindande.

Jag är intresserad av utbildningen:

Telefon