Vi undervisar online

Vi bryr oss om dig

070-940 01 30

Ring oss för mer information

Vår utbildning

Form & lägestoleranser

Utbildningen ger dig kunskap om standards inom form och lägestoleranser, vi går igenom viktiga delar om ritningsläsning som är i direkt relation med Svensk Standard och kursen grundar sig på SS-EN-ISO 1101.

Kursen går online och berör bland annat:

  • Form & lägetoleranser
  • Hur koordinat och referenssystem är uppbyggda och hur dessa praktiskt tillämpas.
  • ISO-toleranser och passningar 
  • Toleransområde och begränsningar, måttjämkning
  • Utfallsvärdering / SPS

Kursinnehåll

Form & lägestoleranser

Denna kurs ger dig stor kunskap om standarder inom form och lägestoleranser. I kursen går vi igenom viktiga delar om ritningsläsning, som är i direkt relation med Svensk Standard. De standarder utbildningen grundar sig på är följande:
  • SS-EN-ISO 1101–2017 som huvudstandard
  • Delar av ISO 14405, ISO 5458, ISO 5459, ISO 1660, ISO 2692, mm

Du får också lära dig hur man använder referenser och koordinatsystem. För att kunna skapa en kostnadseffektiv fullständig ritning för mekaniska detaljer eller om man ska läsa ut hur man ska tillverka eller kontrollera en produkt, krävs det att man har kunskap i Form och Lägestoleranser, Referenser mm. I denna kurs går vi igenom grunderna för form och lägestoleranser, tecknen för form, riktning, läge, kast och måttjämkning. Det gör att du kommer veta betydelsen av varje tecken och hur dom påverkas om man lägger till referenser, modifierare, tilläggssymboler, mm. Detta har i sin tur en stor betydelse på hur man utvärderar vid t ex uppmätning enligt den ritning man har. Referenser och koordinatsystem är också en mycket viktig bit att ha bra kunskap i då detta styr hur vi ska nolla in en detalj för till exempel tillverkning, mätning mm. Referensen bör motsvara hur vi ska montera detaljen mot motgående detalj. Vi kommer att titta både på ABC-referenser och när man använder XYZ-referenssystem, vilket är den viktigaste delen av en konstruktion. Detta eftersom det styr hur vi ska tillverka och verifiera om en produkt är riktigt tillverkad. Det kan naturligtvis ha en stor påverkan på en detaljpriset.

Form & lägestoleranser

Grundnivå

Online

Certifikat

Kursmål

Efter avslutat utbildning ska deltagaren kunna läsa och rita ut krav enligt form- och lägesstandarden men även kunna läsa ut hur man kan verifiera dessa krav med mätning och kontroll. 

Kursdeltagaren ska också kunna se betydelsen av referenssystem, koordinatsystem måttjämkning, känna till tilläggskrav, modifierare mm.

Kursmaterial

Handboken är på över 200 sidor fördelade på teoretiskt material, rikligt med illustrationer och många övningsuppgifter med facit. Handboken finns även på svenska, engelska och norska. Handboken och onlinematerialet ingår i kursavgiften.

Kursmaterial och lärplattform i samarbete Björkman Utbildningsmaterial AB.

Föreläsare/utbildare

Lars Hammare

Har du frågor?

Ring mig:

Lars Hammare, Ritningsportalen - utbildare på ritteknik mätteknik form & lägestoleranser, geometrisäkring

Intresseanmälan

-Anmäl ditt intresse för en eller flera av våra utbildningar så kontaktar vi dig. Denna anmälan är inte bindande.

Jag är intresserad av utbildningen:

Telefon