Vi undervisar online

Vi bryr oss om dig

070-940 01 30

Ring oss för mer information

Vår utbildning

Geometrisäkring

Denna kurs ger dig en djupare inblick i olika typer av referenssystem och kunskap i användning av koordinatsystem.

Utbildningen sker online och innehåller bland annat:

  • ABC & XZY-referenser
  • Koordinatsystem
  • Toleransberäkningar
  • Monteringssäkerhet

Kursinnehåll

Geometrisäkring

I kursen Geometrisäkring / Monteringssäkring går vi igenom ABC-referenser och XYZ-referenser koordinatsystem hur de ska sättas ut på ritningen och vilken påverkan de har för kravsättning och toleransutfall. Betydelsen av referensernas kostnadspåverkan med sena ändringar och även monteringsproblem som följd.

Vi går även djupare in på referenser och koordinatsystem och tittar på:

  • Vilka betydelser påverkanreferenserna har när man sätter ihop flera detaljer med varandra
  • Hur det förändrar toleransresultat om man skulle flytta en referens


Referenser är det viktigaste vi har på en ritning då det är detta som ska visa hur vi kopplar ihop olika detaljer med varandra och hur det påverkar toleransutfall och storlek på toleranser. 

Referenserna visar också på hur vi ska bygga upp en tillverkning av detaljer. Därför är det viktigt att tidigt i ett projekt ha låst referenserna. Skulle man senare flytta någon referens så kommer det annars att resultera i dyra kostnader.

Vi går även igenom toleranskedjeberäkningar och delar från ISO 1660,  där vi har exempel på tilläggssymboler och modifierare kopplade till linjeprofilform och ytprofilform.

I kursen finns även avsnitt med repetition av Form och Läge. 

Geometrisäkring

Geometri-säkring

Grundnivå

Online

Certifikat

Kursmål

Deltagaren ska efter avslutat utbildning ha en djupare inblick i olika typer av referenssystem och inneha kunskap i användning av koordinatsystem. 

Kursdeltagaren ska även ha kunskap i betydelsen av var och hur referenser placeras på en ritning och hur det påverkar ett toleransutfall, monteringssäkerhet och kostnadsbild.

Kursmaterial

Handboken är på över 160 sidor och innehåller teoretiskt material med förklarande illustrationer. Handboken finns även på svenska. Handboken och onlinematerialet ingår i kursavgiften.

Kursmaterial och lärplattform i samarbete Björkman Utbildningsmaterial AB.

Föreläsare/utbildare

Lars Hammare

Har du frågor?

Ring mig:

Lars Hammare, Ritningsportalen - utbildare på ritteknik mätteknik form & lägestoleranser, geometrisäkring

Intresseanmälan

-Anmäl ditt intresse för en eller flera av våra utbildningar så kontaktar vi dig. Denna anmälan är inte bindande.

Jag är intresserad av utbildningen:

Telefon